Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

slodkokwasne
7147 b702
Reposted fromuoun uoun viaphilomath philomath

July 06 2015

slodkokwasne
Play fullscreen
I can't wait to fall in love with you
You can't wait to fall in love with me
This just can't be summer love, you'll see
This just can't be summer love


ołłłł jeeeee :)
Sponsored post
feedback2020-admin

June 27 2015

slodkokwasne
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viajnna jnna
slodkokwasne
3858 6d2a
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaphilomath philomath

June 24 2015

slodkokwasne
miłość
1. zakochanie, podn.umiłowanie, ukochanie, namiętność, uczucie, serce, afekt, głos serca, strzała Amora/Erosa/Kupidyna, witamina M

2. pożycie, seks, erotyka, erotyzm, erotyczność, intymność, zmysłowość, cielesność, seksualizm, seksualność, eros, łóżko, sprawy łóżkowe, sfera intymna, życie intymne, tajemnice alkowy, te rzeczy/sprawy

3. zamiłowanie, pasja, mania, zainteresowanie, upodobanie, ukochanie, podn.umiłowanie, predylekcja, słabość, inklinacja, namiętność, pęd, pociąg, skłonność, ciągoty, sympatie, przechył

http://www.synonimy.pl/synonim/milość/

slodkokwasne
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
slodkokwasne
5410 40dd 500
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viadusz dusz
slodkokwasne
1025 2a03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajnna jnna

June 23 2015

slodkokwasne
slodkokwasne
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan vianiewinna niewinna

June 21 2015

slodkokwasne
Sad tree | via tumblr
Reposted fromweightless weightless
slodkokwasne
Reposted frompanimruk panimruk viaweightless weightless
slodkokwasne
3198 5619
Reposted fromonlykate onlykate
slodkokwasne

omg! go draw! do it!

Reposted fromsawb sawb viaonlykate onlykate
slodkokwasne
 Jeżeli zwykłe 'cześć' może przerodzić się w rozmowę, rozmowa w dotyk, dotyk w pocałunek, a pocałunek w seks, to czy mogę powiedzieć Ci 'cześć'? 

June 20 2015

slodkokwasne

June 19 2015

slodkokwasne
2833 b5b3
Reposted frommartynkowa martynkowa viadusz dusz
slodkokwasne
19.06.2015
Brzask: 3.22
Licencjat napisany :D

June 18 2015

slodkokwasne
4443 bf9a 500
Reposted fromjustyha justyha viaDaisy88 Daisy88

June 15 2015

slodkokwasne
7563 69a8 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viayox yox
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...